Kriptorya. Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Lütfen Kriptorya'yı ("Hizmet") kullanmadan evvel bu Kullanım Koşulları'nı ("Koşullar") okuyunuz. Hizmet'te bir hesap oluşturan ve/veya Hizmet'i kullanan Kullanıcı ("Üye"), bu Koşullar'ı kabul etmiş olur.

Hizmet içerisindeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar, Techattack Studios’un malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı; sunulan Hizmet'i kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Hizmet'ten yararlanmakla ve Hizmet'i kullanmaya devam etmekle, bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

1. TARAFLAR

İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme");

Bir tarafta www.kriptorya.com ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan, "Edirne" adresinde mukim Techattack Studios ("Şirket") ile www.kriptorya.com ve mobil cihaz uygulamalarından Sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı arasında imzalanmıştır.

2. TANIMLAR

"İnternet Sitesi": kriptorya.com adlı internet sitesini ifade etmektedir.

"Hizmet", "Hizmetler", "Ürün", "Ürünler": Techattack Studios tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetleri ifade etmektedir.

"Kullanıcı": Techattack Studios tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.

3. KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcı'ya yönelik olarak mevcut olan ve ileride Techattack Studios tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Techattack Studios’a ait Hizmetleri kullanmak isteyen kişiler, işbu Sözleşme'yi onaylayarak, talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurarak üyelik işlemi gerçekleştirir. Böylelikle Kullanıcı statüsü başlamakta ve Kullanıcı, iş bu Sözleşme'de belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşur.

4.2. Gerçek kişi olan Kullanıcı, Hizmet'i kullanabilmek için 18yaşından büyük veya kendi ülkesinde Hizmet'i kullanmak için gereken asgari yasal yaşta olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı, kişisel bilgileri de dahil olacak şekilde doğru, eksiksiz ve güncel bilgileri vereceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, başka birisinin kimliğine bürünemez ve açık iznine sahip olmadığı birisi için hesap oluşturamaz. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve bilgilendirmeye gerek kalmadan Kullanıcı'nın hesabı kapatılabilecektir.

4.3. Kullanıcı; yasalara aykırı, yanıltıcı veya dolandırıcılık amaçlı herhangi bir şey yapamaz, yasa dışı veya yetkisiz amaçlarla herhangi bir eylem gerçekleştiremez.

4.4. Kullanıcı, Hizmet'in çalışma biçimine müdahale edecek veya olumsuz etkide bulunacak herhangi bir şey yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Hizmet içerisinde yaptığı işlemleri Techattack Studios’a maddi ve teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Hizmet'in kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4.5. Kullanıcı, Hizmet'ten elde edilen hiçbir hesap veya veriyi satamayacağını, lisanslayamayacağını ve/veya satın alamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu maddeye hesabın herhangi bir kısmını (kullanıcı adları dahil) satın alma, satma ve/veya aktarma girişimleri; diğer kullanıcıların giriş bilgileri veya doğrulama rozetlerini isteme, toplama ve/veya kullanma da dahildir.

4.6. Kullanıcı, bir başkasının özel veya gizli bilgilerini paylaşmayacağını, fikri mülkiyet hakları (ör. telif hakları, ticari marka hakları) dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere bir başkasının haklarını ihlal edecek herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, paylaştığı içeriklerin gerekli tüm haklarına sahip olduğunu veya bu hakları aldığını beyan etmiş olur.

4.7. Kullanıcı, Hizmet'i kullanırkenki faaliyetlerinde, Hizmet'in herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve/veya paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşacak zararlardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Techattack Studios yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.8. Hizmet'i kullanan Kullanıcılar'ın birbirleri ve/veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

4.9. Kullanıcı, Hizmet ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşabilecek veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Techattack Studios sorumlu tutulamaz.

4.10. Kullanıcı; fikri mülkiyet hakları kapsamındaki içerikleri (ör. fotoğraflar ve videolar) Hizmet'te paylaştığında, yayınladığında ve/veya yüklediğinde; içeriklerin barındırılması, kullanılması, dağıtılması, çalıştırılması, kopyalanması, herkese açık olarak sunulması ve/veya gösterilmesi, çevirisinin yapılması ve türevlerinin oluşturulması için (Gizlilik ve uygulama ayarları doğrultusunda) Techattack Studios’a münhasır olmayan, telifsiz, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve uluslararası bir lisans vereceğini kabul ve taahhüt eder. Bu lisans, Kullanıcı'nın içeriği Hizmet'ten silmesiyle son bulur.

4.11. Kullanıcı, Hizmet'i kullanmak için ödeme yapmak yerine, Hizmet'i kullandığında, tanıtımlarının yapılması için ödeme yapan işletme ve kuruluşların reklamlarını görebileceğini kabul eder. Techattack Studios, Kullanıcı'ya Kullanıcı'yla daha alakalı reklamlar sunmak için Kullanıcı'nın davranışları ve ilgi alanları hakkında bilgiler gibi kişisel verileri kullanır. Techattack Studios, reklamverenlere Kullanıcı'nın kim olduğunu söylemeden Kullanıcı'ya faydalı reklamlar gösterir. Techattack Studios, Kullanıcı'ların kişisel verilerini satmaz.

4.12. Techattack Studios, Kullanıcı'ya Hizmet'i sunabilmek için Google Analytics, Google Firebase, Google AdSense gibi Google hizmetlerini kullanır. Hizmet'i kullanan Kullanıcı, Google hizmetlerinin Gizlilik Politikası'nı ayrıca kontrol etmelidir. https://policies.google.com/privacy?hl=tr

4.13. Kullanıcı, Hizmet'i kullandığında kendisine ait bilgilerin Techattack Studios ve onun anlaşmalı bulunduğu üçüncü taraflar ile toplanabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Hizmet'in tam anlamıyla sunulabilmesi için Kullanıcı'nın adı ve soyadı, e-posta adresi, şifresi, doğum tarihi, telefon numarası, oluşturduğu ve yüklediği içerikler, yazdığı ve aldığı mesajlar, yorumlar ve e-postalar, kaydettiği fotoğraf ve videolar, kullandığı cihazlar, tarayıcılar ve uygulamalar, cihaz türü ve ayarları, işletim sistemi, operatör adı, mobil ağ bilgileri, uygulama sürüm numarası, IP adresi, kilitlenme raporları, sistem etkinliği, aradığı terimler, izlediği videolar ve gördüğü içerikler, iletişim kurduğu ve/veya içerik paylaştığı kişiler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgiler Techattack Studios ve onun anlaşmalı bulunduğu üçüncü taraflar tarafından toplanır ve kullanılır.

Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için EK-1'de yer alan Gizlilik Politikası'nı inceleyiniz.

5. ŞİRKET’in HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Techattack Studios, Kullanıcı'nın sözleşme konusu Hizmet'ten, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Techattack Studios, sunulan Ürün ve Hizmet'i her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı'nın Hizmet'e yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Techattack Studios, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Techattack Studios tarafından Kullanıcı'dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Techattack Studios sorumlu olmayacak ve Kullanıcı'nın Hizmet'i kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

5.3. Techattack Studios, Hizmet'in kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Techattack Studios, Hizmet'in 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte; Hizmet'e erişim sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Ayrıca Techattack Studios'un kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlama, iç savaş, savaş, ayaklanma, halk hareketi, seferberlik ilanı, grev, lokavt, salgın hastalık, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep") dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler ifa edilemez hale gelirse, Techattack Studios bundan sorumlu değildir.

5.3. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Hizmet içerisinde Techattack Studios kontrolünde olmayan birtakım web sitelerine veya içeriklere link verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Techattack Studios, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün  ve hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Techattack Studios’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4. Techattack Studios, Hizmet'te yer alan Kullanıcı bilgilerini; Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetim için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.5. Techattack Studios tarafından işbu Sözleşme'de belirtilen hak ve yetkilerin doğumu anında kullanılmaması; bu hak ve yetkilerden ve bunların kullanımından zımnen de olsa feragat edildiği anlamına gelmemektedir. Techattack Studios, mevzuata uygun olarak bu hak ve yetkileri dilediği zaman kullanmaya ehildir.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Techattack Studios, Kullanıcılar'dan elde edilen kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) tabidir. Techattack Studios, "Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası" uyarınca Kullanıcılardan kişisel verileri toplar, kullanır, yurtiçine ve yurt dışına iletir ve işler. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

6.2. Kişisel verileri kullanımımızla ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi almak için gizlilik@kriptorya.com adresine e-posta göndererek söz konusu haklarınızı icra edebilirsiniz. Bizimle iletişime geçeceğiniz e-posta adresiniz, üyelik süreciniz sırasında ibraz ettiğiniz e-posta adresiyle aynı olmalıdır.

6.3. Techattack Studios, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasının önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. Techattack Studios, kullanıcıya ait kişisel bilgileri, yasal mercilerle paylaşabilecektir ancak kullanıcının açık rızası ve yasal zorunluluklar haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve bu kanunun tüm mevzuatına uygun bir şekilde işleme ve paylaşma yetkisine sahiptir.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Techattack Studios, dilediği zaman Hizmet'i ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan Hizmet'ten yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş olur.

9. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek tüm bildirimler, Techattack Studios’un e-posta adresi ve Kullanıcı'nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, kayıt olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. HESABIN KAPATILMASI

Kullanıcı herhangi bir neden ileri sürmeksizin dilediği tarihte hesabının tamamen kapatılmasını talep edebilir. Kullanıcı bu talebini sadece destek@kriptorya.com üzerinden iletebilir. Kullanıcı tarafından iletilecek bu talep üzerine, talebin ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcı'nın hesabı kapatılacaktır.

Yasal düzenlemeler ve Techattack Studios’un meşru menfaatleri gereğince hesabı kapatılan Kullanıcı hesap işlem detayları ve verileri yasalarda ön görülen süreler boyunca Techattack Studios tarafından saklanmaya devam edecektir.

11 (on bir) ana maddeden ibaret işbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır. Biz (Techattack Studios), veri sorumlusu olarak, bu Gizlilik Politikası ile, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile, işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Kullanıcı, Hizmet'i kullandığında kendisine ait bilgilerin Techattack Studios ve onun anlaşmalı bulunduğu üçüncü taraflar ile toplanabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder.

1. Ne tür bilgiler toplarız?

Aşağıda belirtilen bilgileriniz, aramızdaki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları Sözleşmeleri çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartlarına dayanılarak toplanacak, işlenecek ve kullanılacaktır:

- IP adresiniz, kullandığınız cihazlar, tarayıcılar ve uygulamalar, işletim sisteminiz, kullandığınız internet servis sağlayıcınızın/operatörünüzün adı, internet ağ bilgileriniz, konumunuz, donanım ve yazılım sürümleri, dil, saat dilimi, bağlantı hızı, çerez kimlikleri ve ayarları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgileriniz; analiz yapmak amacıyla ve çerezler vb. teknolojiler vasıtasıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek; aramızdaki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları Sözleşmeleri çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

- Adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, doğum tarihiniz, şifreniz, oluşturduğunuz, yüklediğiniz ve paylaştığınız içerikler, fotoğraflar ve videolar, iletişime geçtiğiniz kişiler, hesaplar, konu etiketleri, üyesi olduğunuz gruplar, görüntülediğiniz veya etkileşim kurduğunuz içerik türleri, gerçekleştirdiğiniz eylemler.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Bizimle paylaştığınız kişiler verileriniz analiz yapmak suretiyle, sunduğumuz Hizmet'in gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu Hizmet'e sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, Hizmet'i ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirebilmek amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

3. Bu bilgileri nasıl kullanırız?

Yaptığınız seçimler doğrultusunda topladığımız bilgileri Hizmet'i sunmak ve desteklemek amacıyla kullanmaktayız.

Topladığımız bilgileri, Hizmet'i size sunmak için kullanıyoruz. Özellikleri ve içerikleri kişiselleştirmek (Haber kaynağı ve reklamlar dahil) ve Hizmet içerisinde size önerilerde bulunmak (katılmak isteyebileceğiniz gruplar ve takip etmek isteyebileceğiniz kişiler gibi) da bu amacımıza dahildir.

4. Toplanan kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü şahıslar ile kurum ve kuruluşlarla ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü şahıslar:

- Google Cloud Platform https://cloud.google.com/terms

- Google API https://developers.google.com/terms

- Google Analyticshttps://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

- Google Adsense https://www.google.com/adsense/new/localized-terms?hl=tr

Dünyanın farklı yerlerinde sunucularımız bulunduğundan bilgileriniz, yaşadığınız ülkenin dışındaki sunucularda işleniyor olabilir. Bilgilerinizin nerede işlendiğine bakılmaksızın, bu politikada açıklanan korumaları aynı şekilde uygularız.

Yazılı resmi şikayetler aldığımızda, şikayette bulunan kişiyle bağlantı kurarak yanıt veririz. Verilerinizin aktarılmasıyla ilgili olarak sizinle doğrudan çözemediğimiz tüm şikayetleri çözüme kavuşturmak için yerel veri koruma yetkilileri de dahil olmak üzere ilgili denetim yetkilileriyle birlikte çalışırız.

5. Bu politika ne zaman geçerlidir?

Bu Gizlilik Politikası, Techattack Studios tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerlidir. Bu hizmetlere Kriptorya dahildir.

6. Bu ilkedeki değişiklikler hakkında sizi nasıl bilgilendireceğiz?

Bu Gizlilik Politikası'nda değişiklik yapmadan önce size bildireceğiz ve Hizmet'i kullanmaya devam etmeden önce revize edilen Gizlilik Politikası'nı gözden geçirme fırsatı bulacaksınız. Gizlilik Politikası'nda yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız Hizmet'i kullanımınıza son verme hakkınız bulunmaktadır.

7. Sorularınız için bizimle iletişime geçme

Gizlilik hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası hakkında sorularınız varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. gizlilik@kriptorya.com